Integritetspolicy

HUR ANVÄNDER VI DEN HÄR INFORMATIONEN?

Vi använder informationen för att expediera din beställning. Vi använder din e-postadress för att kunna skicka information till dig om du begärt det. Varför sparar vi information?

Vi sparar information av bokföringstekniska skäl. Vi behöver kunna redovisa underlag för skattemyndigheten.
Ta bort din information från vår databas
Den information vi sparar finns bara som underlag för den ekonomiska transaktionen och behålls av legala skäl och kan därför inte raderas. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret.

Dataskyddsansvarig hos BBQ life

Vår CEO är dataskyddsansvarig och ansvarar för att alla medarbetare är insatta i hur vi bearbetar information. Vill du ta kontakt med vår dataskyddsansvarig kan du kontakta oss via kontaktformuläret. Information till andra aktörer
Vi lämnar aldrig ifrån oss din information till någon annan (utom ovan nämnda som krävs för att fullgöra vårt åtagande mot dig).
Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut.

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter i och med GDPR. Vi har alltid respekterat våra kunder så för oss spelar det inte så stor roll förutom att det nu är lagkrav. Du har rätt att bli bortglömd/raderad.
Du har rätt till registerutdrag.
Du har rätt att få eventuella uppgifter rättade.
Du har rätt till dataportabilitet.
Du har rätt att återkalla ditt samtycke för behandling av uppgifter.
Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen.

 

Shopping Cart